Увійти

Увійти Закрити
---

ДНЗ №17 - Школа здоров’я, м. Полтава

---

Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року

Друк

Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 1721-р

 

КОНЦЕПЦІЯ
Державної цільової програми розвитку
дошкільної освіти на період до 2017 року

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Поліпшення якості дошкільної освіти є необхідною  умовою  для розвитку  особистості.  Основними  завданнями  дошкільної освіти є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини,  виховання любові до Батьківщини, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, свідомого ставлення до   себе,   оточення   та  навколишнього  природного  середовища, формування особистості дитини,  розвиток  її  творчих  здібностей, набуття нею соціального досвіду тощо.

Існуюча мережа дошкільних навчальних закладів не повною міроюзадовольняє освітні потреби населення. Лише 56 відсотків загальної кількості  дітей  відповідного віку відвідують дошкільні навчальні заклади.  Крім того,  групи перевантажені  дітьми.  На  черзі  для влаштування  до дошкільних навчальних закладів перебуває понад 106 тис.  дітей.  Дошкільною освітою охоплено 93,5 відсотка  загальної кількості  дітей  п'ятирічного  віку,  що  не забезпечує створення рівних умов для подальшого навчання в школі та суперечить  вимогам законодавства.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом

Причинами виникнення проблеми є:

 • недостатня кількість дошкільних навчальних закладів внаслідок їх закриття, перепрофілювання (1990 рік - 24,5 тис. закладів, 1999 рік - 16,3 тис.,  2004 рік - 14,9 тис.,  2009 рік  -  15,5  тис.), особливо у сільській місцевості; використання приміщень дошкільних навчальних  закладів  не   за   прямим   призначенням;   тимчасове припинення діяльності закладів на невизначений період;
 • обмежене фінансування   дошкільної  освіти,  що  унеможливлює відновлення роботи  дошкільних  навчальних  закладів,  будівництво нових     закладів    та    модернізацію    матеріально-технічної, навчально-методичної бази;
 • незадовільний стан матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення, недостатня кількість художньої літератури та  електронних  інформаційних  ресурсів  у  дошкільних навчальних  закладах,  що  негативно  впливає на якість дошкільної освіти, перешкоджає виконанню вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • недостатній рівень кваліфікації педагогічних кадрів;
 • низький рівень   роботи   з   батьками,  організації  з  ними консультативно-просвітницької роботи.


Для розв'язання проблеми необхідно створити належні умови для функціонування,   збереження   та   розширення  мережі  дошкільних навчальних закладів; оновити зміст дошкільної освіти відповідно до суспільних потреб, потреб інноваційного розвитку науки; впровадити сучасні  засоби  розвитку,  навчання  та  виховання;   забезпечити підготовку і видання навчально-методичної літератури; удосконалити механізм  моніторингу  якості   дошкільної   освіти,   забезпечити підготовку  та  підвищення  кваліфікації  педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.

Розв'язання зазначених проблем можливе  за  умови  об'єднання зусиль центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування шляхом розроблення і виконання  Державної цільової  програми  розвитку  дошкільної  освіти на період до 2017 року (далі - Програма).

Мета Програми

Метою Програми є розроблення  механізму  розвитку  дошкільної освіти  та  його  впровадження  в  практику  роботи;  забезпечення захисту конституційних прав дітей  дошкільного  віку  і  державних гарантій щодо доступності та безоплатності здобуття такої освіти у державних та комунальних дошкільних навчальних  закладах,  зокрема дітьми п'ятирічного віку.

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Можливі два варіанти розв'язання проблеми.

Перший варіант  передбачає  вирішення  зазначених  питань  на рівні  місцевих  органів  виконавчої  влади  та  органів місцевого самоврядування без відповідної підтримки з боку держави.

Другий варіант,  який  є  оптимальним,  передбачає   розвиток дошкільної  освіти  з відповідною підтримкою з боку держави,  який забезпечить  послідовність,  системність   у   вирішенні   питання здобуття дітьми високоякісної дошкільної освіти.

Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання Програми

Проблему можливо розв'язати шляхом:

 • збереження, розширення   та   підтримки   мережі   дошкільних навчальних   закладів  різних  типів  і  форм  власності,  зокрема закладів з інклюзивними групами;
 • дотримання вимог законодавства в частині створення  умов  для здобуття високоякісної дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку;
 • розширення мережі    дошкільних   навчальних   закладів,   що провадять діяльність за одним чи кількома пріоритетними  напрямами (художньо-естетичний,      фізкультурно-оздоровчий,      музичний, гуманітарний тощо);
 • впровадження сучасних    освітніх     технологій,     зокрема забезпечення   комп'ютеризації   дошкільних  навчальних  закладів, підключення до Інтернету;
 • підвищення рівня науково-методичного забезпечення  дошкільної освіти,  створення  інформаційно-методичних комплектів (електронні посібники,  віртуальні  лабораторії,  електронні   бази,   освітні портали  тощо)  та  створення  умов  для їх використання у системі дошкільної освіти;
 • здійснення моніторингу якості дошкільної освіти;
 • формування у дітей та їх батьків культури  здорового  способу життя;
 • налагодження вітчизняного  виробництва навчально-методичного, ігрового обладнання і дидактичних засобів навчання та забезпечення ними дошкільних навчальних закладів;
 • модернізації змісту    психолого-педагогічної,    методичної, практичної  підготовки  та  підвищення  кваліфікації  педагогічних кадрів;
 • створення при МОН Міжвідомчої ради з питань дошкільної освіти з  метою  координації  діяльності всіх структур системи дошкільної освіти;
 • утворення окремих підрозділів з питань  дошкільної  освіти  в обласних, міських (районних) управліннях (відділах) освіти;
 • підвищення ефективності   роботи   з   батьками    (утворення ресурсних  центрів  професійного консультування,  енциклопедії для батьків тощо);
 • розроблення та    запровадження    медіа-освіти,    створення інформаційних дошкільних програм,  зокрема "Електронна  пошта  для батьків" тощо.

Програму передбачається виконати протягом 2011-2017 років.

Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

 • Виконання Програми сприятиме:
 • забезпеченню захисту  конституційних  прав  дітей дошкільного віку і державних гарантій щодо здобуття  високоякісної  дошкільної освіти;
 • створенню умов   для   здобуття   дітьми   п'ятирічного  віку обов'язкової дошкільної освіти;
 • збереженню та   розширенню   мережі   дошкільних   навчальних закладів різних типів і форм власності;
 • поліпшенню якості дошкільної освіти;
 • забезпеченню особистісного    зростання   кожної   дитини   з урахуванням її нахилів,  здібностей,  індивідуальних, психічних та фізичних особливостей;
 • збереженню та зміцненню здоров'я дітей;
 • зміцненню навчально-методичної  та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;
 • модернізації системи підготовки  та  підвищення  кваліфікації педагогічних кадрів;
 • проведенню наукових досліджень у галузі дошкільної освіти, що сприятиме розвитку особистості дитини у  подальшому  її  житті  та забезпечить  розвиток  інноваційної економіки на основі інтеграції освітньої, наукової та виробничої діяльності;
 • розширенню форм роботи з батьками.

Оцінка фінансових та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання Програми

Фінансування Програми  здійснюватиметься  за  рахунок  коштів державного,  місцевих бюджетів  та  інших  джерел.  Для  виконання Програми   може   залучатися   міжнародна  технічна  та  фінансова допомога.

Конкретні обсяги фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів  визначатимуться  під час розроблення завдань і заходів з виконання Програми.

Пошук

Новини садочку

 • 1
 • 2
 • 3

Веселі сніжки

Не дивлячись на те, що осінь, а вже випав перший сніг. Яка це радість для малят! Саме тому ми вирішили провести змагання між Старшими групами "Сонечко" та "Ромашка"

23 лист. 2018

Виставка ігрового обладнання з ОБЖД у КЗ «ПДНЗ (ясла-садок) № 17 «Школа здор…

На виконання річного Плану роботи педколективу по ОБЖД в закладі відбувся ряд  заходів. Серед них – виставка ігрового обладнання  та дидактичних  матеріалів для роботи з дітьми раннього та дошкільного віку, яка була організована...

22 лист. 2018

Робота з пластиліном "Осіннє дерево"

Відбулося тематичне заняття в старшій групі "Сонечко" за темою робота з пластиліном "Осіннє дерево"

19 лист. 2018

День цивільного захисту в ПДНЗ

З погляду на те, що діти та дорослі у нашому суспільстві все частіше стикаються з  випадками нестандартних та надзвичайних ситуацій, 2 рази на  навальний рік під час Тижнів безпеки...

22 жовт. 2018

Тиждень безпеки в ДНЗ: екскурсія до пожежної частини

З 16 по 19 жовтня  2018 року в КЗ ПДНЗ (ясла – садок) № 17 «Школа здоров’я» пройшов осінній  Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності з метою профілактичної роботи...

22 жовт. 2018

Святкуємо День міста

22 вересня 2018 р. У рамках святкових заходів до Дня міста Полтава у парку відпочинку «Перемога» творча група закладу презентувала екологічну композицію «Полтавське подвір’я»

28 вер. 2018

Святкуємо День міста

21 вересня 2018 р. Педколектив разом з дітьми та батьками організували вуличну виставку квітково – овочевих композицій «Полтава у квітковому вінку»

28 вер. 2018

На порозі Дня дошкільної освіти

15 вересня 2018 р. Трудовий колектив закладу відвідав м. Дніпро. Екскурсійну поїздку організували адміністрація ПДНЗ та профспілковий комітет  до Дня працівників дошкільної освіти

28 вер. 2018